logo

Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich zadaných osobných a citlivých údajov na webových stránkach inzerce-psu.com, inzercia-psov.sk za účelom podávania inzerátov alebo za účelom kontaktovania inzerentov, prípadne aj ďalších služieb, ktoré portál ponúka, napr. sociálne služby - ako vytváranie profilov a pod. a tiež k zasielaniu ďalšieho oznámenia v súlade so zákonom č.101/2000 Z. z. v platnom znení.


Súhlasím s využívaním mojich kontaktných údajov za účelom šírenia obchodných oznámení od portálu www.inzerce-psu.com, inzercia-psov.sk tak obchodných či reklamných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb tretích subjektov.

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi portálu: Marek Koňařík, Hovězí 641, 756 01, IČO: 73879738Zároveň súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami portálu www.inzercia-psov.sk, ktoré som si pozorne prečítal na internetovej adrese - http://www.inzercia-psov.sk/podmienky/Vami vložené osobné údaje do služby www.inzerce-psu.com, inzercia-psov.sk sú používané na dobu neurčitú a je možné ich kedykoľvek zrušiť po prihlásení do svojho účtu. Prevádzkovateľ si vyhradzujem právo pri porušení podmienok odstrániť používateľa zo služby a vymazať všetky jeho dáta.Prehlasujem, že budem využívať služby www.inzerce-psu.com, inzercia-psov.sk s najlepším vedomím a svedomím. Najmä budem zadávať pravdivé informácie a nebudem sa dopúšťať nedovolených praktík, ako sú napríklad opakované registrácie či uvádzanie nepravdivých informácií.Tieto podmienky sú platné od 1. 5. 2008, posledná aktualizácia 30. 4. 2014