logo

 

 

 

Ochrana osobních údajů


 

                                    

1.Udělujete tímto souhlas provozovateli portálu: Alena Koňaříková, Hovězí 755, 756 01 Hovězí, ič: 73879631 , zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:

 

emailovou adresu
lokalitu nabídky
informaci o požadovaném plemeni
informaci o požadovaných kategoriích nabídek

 

 

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání nabídek.
Lokalita nabídek, informace o požadovaném plemeni a o kategorii nabídek budou zpracovány za účelem selekce zasílaných nabídek.

 

 

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

a. Poskytovatel serverhostingu Váš Hosting s.r.o.
b. Inzerent, na jehož nabídku bylo z Vaší strany reagováno.
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

 

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání nabídek a zrušení uživatelského účtu.

 

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2008.