topovat ověřit

Farebné variety dalmatína

  • Úvod do genetiky dalmatína
100%
Náhľad

Dalmatína pozná každý. Vďaka svojmu výnimočnému bodkovaniu je nezameniteľný s iným plemenom. Čierno bodkovaný dalmatín je veľmi populárny, menej častá je jeho hnedá varieta. Všetky ostatné sfarbenia sú neštandardné, rovnako ako rad anomálií (napr. platňa) vyskytujúcich sa aj u inak štandardných psov.

Tieto anomálie a neštandardné sfarbenie psa vylučujú z ďalšieho chovu. Poďme si ukázať, ako taký neštandardný pes vyzerá a ako by mal vyzerať správne.

Čierno bodkované sfarbenie

Podľa štandardu SKJ je písané k čiernemu sfarbeniu toto: Základná farba je čisto biela. Čierne bodky pri čiernom variante.

Bodky majú byť symetricky rozmiestnené po celom tele, jasne okrúhle a bez prechodov do bielej základnej farby. Veľkosť bodiek by mala byť rovnaká, pričom v priemere sa veľkosť pohybuje medzi 2 – 3 cm. Bodky na hlave a na končatinách by mali byť primerane menšie ako na tele. Je žiaduce, aby bodkovanie bolo aj na chvoste, kde je tiež proporcionálne menšie ako po tele.

Striekanie na tele nie je žiaduce a malo by byť penalizované. Bodky sa nesmú zlievať a tvoriť väčšie škvrny. Škvrny a platne sú nežiaduce. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať bodkovaniu na ušiach.

Akým spôsobom docielime čiernu varietu?

Čierne bodkovanie je podmienené dominantným génom "B". Pokiaľ sa stretne dominantný gén s recesívnym, bude navonok vidieť ten dominantný. Čierno bodkovaný dalmatín môže byť "BB" – potomkom odovzdá vždy dominantný "B", teda čierne bodkovanie. A ďalej môže byť "Bb" – produkovať môže ako čierne (s ďalším "Bb" alebo "BB" iba čierne), tak i pečeňovo bodkované šteňatá (s "bb").

Bodkovanie dalmatína

Čierna platňa

Platňa je sfarbená plocha, ktorá sa môže objaviť kdekoľvek na tele a je považovaná za chybu. Najčastejšie sa objavuje na hlave, okolo očí (monokel) alebo na ušiach. Môže byť na viacerých miestach zároveň. Má silnú farbu a nemá žiadne biele chĺpky. Niekedy je obťažné rozpoznať platňu od spojených bodiek. Platňa je obojstranná; rovnaká farba je na vonkajšej aj vnútornej strane (napr. na uchu) a jej hrany sú jasne vyznačené. Na rozdiel od bodiek, ktoré sa vykreslia až po niekoľkých dňoch, možno platňu rozpoznať ihneď po narodení šteniatok.

Kresba dalmatína s čiernou platňou

Foto dalmatínov s čiernou platňou

Pečeňovo bodkované sfarbenie

Podľa štandardu SKJ je písané k pečeňovému sfarbeniu toto: Základná farba je čisto biela. Bodky farby pečene pri hnedom variante.

Bodky majú byť symetricky rozmiestnené po celom tele, jasne okrúhle a bez prechodov do bielej základnej farby. Veľkosť bodiek by mala byť rovnaká. Pri hnedom variante sú bodky trocha menšie, než pri čiernom – v priemere asi 2 cm. Bodky na hlave a na končatinách by mali byť primerane menšie ako na tele. Je žiaduce, aby bodkovanie bolo aj na chvoste, kde je tiež proporcionálne menšie ako po tele.

Striekanie na tele nie je žiaduce a malo by byť penalizované. Bodky sa nesmú zlievať a tvoriť väčšie škvrny. Škvrny a platne sú nežiaduce. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať bodkovaniu na ušiach.

Pečeňové bodkovanie je recesívna (ustupujúca) farba génu "b". Pečeňovo bodkovaný dalmatín je vždy "bb". Dvaja pečeňoví jedinci teda budú produkovať iba ďalšie pečeňové psy, pretože gén "B" pre čierne bodkovanie vôbec nenesú, teda ho nemôžu svojim potomkom odovzdať. V prípade spárenia "bb" a "Bb" môžu byť vo vrhu očakávané šteňatá ako čierno, tak aj hnedo bodkované.

Hustota bodkovania pri hnedom (pečeňovom) dalmatínovi

Bodkovanie pečeňového dalmatína

Pečeňová platňa

Pre pečeňovú platňu platí rovnaký popis, ako pre čiernu platňu. Ide o sfarbenú plochu, ktorá sa môže objaviť kdekoľvek na tele a je považovaná za chybu. Najčastejšie sa objavuje na hlave, okolo očí (monokel) alebo na ušiach. Môže byť na viacerých miestach zároveň. Má silnú farbu a nemá žiadne biele chĺpky. Niekedy je obťažné rozpoznať platňu od spojených bodiek. Platňa je obojstranná; rovnaká farba je na vonkajšej aj vnútornej strane (napr. na uchu) a jej hrany sú jasne vyznačené. Na rozdiel od bodiek, ktoré sa vykreslia až po niekoľkých dňoch, možno platňu rozpoznať ihneď po narodení šteniatok.

Dalmatín s pečeňovou platňou

Foto dalmatínov s pečeňovou platňou

Oranžové sfarbenie

Oranžovo sfarbené psy sú pomerne vzácne. Avšak toto sfarbenie je považované za diskvalifikujúcu chybu a závažnú odchýlku od štandardu.

Oranžové sfarbenie (lemon) je spôsobené prítomnosťou recesívneho (ustupujúceho) génu "e". Tmavý pigment je podmienený dominantným génom "E", pes, ktorý nesie dve kópie recesívnych génov "e" teda žiadny tmavý pigment mať na srsti nebude, jeho bodkovanie bude mať oranžovú farbu. Odtieň bodkovania môže byť od veľmi svetložltého až po tmavooranžový. Lemoni majú v závislosti na B/b géne buď čierny, alebo pečeňový ňufák.

V niektorých krajinách ako je napr. Anglicko, sa oranžové psy rozlišujú na "citróny" a "pomaranče", pričom citróny majú ňufák čierny a pomarančoví jedinci ho majú hnedý/pečeňový. Vzhľadom na to, že niektorý citrón môže mať vo výsledku tmavšiu farbu než pomaranč, všeobecne sa tieto detaily nerozlišujú a všetky tieto psy sa nazývajú jednotne "Lemon".

Oranžové bodkovanie dalmatínov

Foto oranžových dalmatínov

Oranžová platňa

I pri lemon dalmatínoch sa môžu objaviť platne. O tom, čo to platňa je a ako vyzerá ste sa mohli dočítať v popise čiernej platne.

Dalmatín s oranžovou platňou

Modré sfarbenie

Bodkovanie má šedú farbu, označuje sa ako "modré". Plemená v modrej farbe je bežne vidno (napr. weimarský stavač), sfarbenie spôsobuje recesívny gén "d", ktorý riedi čiernu farbu génu "B".

Dalmatín s modrým/šedým bodkovaním

Modré/šedé sfarbenie dalmatína

Modrá platňa

Popis platne viď čierna platňa.

Dalmatín s modrou platňou

Trojfarebné sfarbenie

Sfarbenie tricolor je podmienené prítomnosťou "t" génu. Tricolórne sfarbenie je v skutočnosti sfarbenie dvojfarebné s pálením (vzory tan). Pálenie je typické pre rad plemien (napr. nemecký ovčiak), tieto "tan vzory" sú vždy hnedé. To znamená, že ani pri dalmatínovi nie sú tieto vzory čierne. Tricolórny dalmatín sa preto môže vyskytnúť iba v dvoch formách. Čierno bodkovaný dalmatín s pálením alebo pečeňovo bodkovaný dalmatín s pálením.

Trojfarebné sfarbenie dalmatína

Trojfarebné sfarbenie dalmatína

Mozaika

Výnimočne sa môže vyskytnúť pri čiernych alebo pečeňovo bodkovaných psoch jedna bodka pečeňovej alebo oranžovej farby. Ide o lokalizovanú mutáciu. Najčastejšie ide o pečeňovú škvrnu na čierno bodkovanom psovi nosiacom pečeňový "b" gén. Pri pečeňovo sfarbených psoch ide o bodku citrónovej až oranžovej farby, taký pes pravdepodobne nesie gén "e" pre citrónové sfarbenie.

Dalmatín v sfarbení "mozaika"

Žíhané sfarbenie

Žíhané sfarbenie čiže brindle, je čierna farba premiešaná s červenou v rôznych odtieňoch v pomere 1:1. Brindle je dominantne dedičné sfarbenie.

Žíhané sfarbenie dalmatína (brindle)

Žíhano sfarbené dalmatíny

Žíhané sfarbenie tricolor

Na tele jedinca sa vyskytuje ako žíhané bodkovanie, tak aj čisto čierne.

Žíhané sfarbenie tricolor

Žíhaná platňa

Popis platne viď čierna platňa.

Žíhaná platňa dalmatína

Tieňované bodkovanie

Bodkovaný dalmatín je pečeňovo-citrónový. Pre citrónové sfarbenie nie je neobvyklé mierne tmavšie zafarbenie uší. Pri tejto anomálii sú však citrónové bodky akoby ohraničené pečeňovou farbou. Citrónový gén "e" neumožňuje prítomnosť tmavého pigmentu (čierny, pečeňový) v srsti. V tomto prípade ide pravdepodobne o dvojnásobný gén "e", ktorý nedokázal tmavý pigment úplne odstrániť.

Tieňované bodkovanie dalmatína

Bez bodiek

V skutočnosti ide o veľmi slabé a riedke, citrónovo bodkované sfarbenie. Zvlášť pri šteňatách nie je bodkovanie ešte príliš výrazné a pes sa tak môže javiť ako biely. Nejde o albínov (bez pigmentu), pretože ich oči i ňufák nie sú ružové, ale sú normálne pigmentované.

Biely dalmatín

Biely dalmatín bez bodiek

Dlhosrstá forma

Množstvo hladkosrstých plemien čas od času vyprodukuje dlhosrstého jedinca. Pes nesúci jednu kópiu génu pre dlhú srsť bude produkovať šteňatá hladkosrsté. Pokiaľ sa však spári sučka so psom, keď budú obaja nositeľmi kópie tohto génu, približne 25 % ich potomkov bude dlhosrstých.

Dlhosrstá forma dalmatína

Dlhosrstý dalmatín

Hlava, uši

Riedke bodkovanie

Hlava je takmer biela. Uši sú veľmi mierne bodkované.

Hlava, uši dalmatína – riedke bodkovanie

Stredné bodkovanie

Hlava i uši sú riedko až stredne bodkované.

Hlava, uši dalmatína – stredné bodkovanie

Optimálne bodkovanie

Hlava je stredne bodkovaná. Uši sú mramorovo sfarbené.

Hlava, uši dalmatína – optimálne bodkovanie

Husté bodkovanie

Hlava je veľmi bodkovaná, vytvára masku. Uši sú tmavé.

Hlava, uši – husté bodkovanie

Farba očí

Podľa štandardu majú oči byť: Oválne, subfrontálne uložené pod uhlom 10 – 15°. Pigmentácia očí je v súlade so sfarbením bodiek v srsti. Očné viečka sú priľahlé, nie sú voľné. Okraje očných viečok sú pigmentované po celom svojom obvode vo farbe, ktorá je v súlade so sfarbením srsti.

vylučujúce chyby očí: Entropium, ektropium, oči s rôznofarebnou dúhovkou (heterochrómia), modré oči, čiastočne modro sfarbená dúhovka

Entropium, ektropium, oči s rôznofarebnou dúhovkou (heterochrómia), modré oči, čiastočne modro sfarbená dúhovka

Viac tu: http://www.dalmatian.sk/?page_id=51/
Entropium, ektropium, oči s rôznofarebnou dúhovkou (heterochrómia), modré oči, čiastočne modro sfarbená dúhovka

Viac tu: http://www.dalmatian.sk/?page_id=51/
Oválne, subfrontálne uložené pod uhlom 10 – 15°. Pigmentácia očí je v súlade so sfarbením bodiek v srsti. Očné viečka sú priľahlé, nie sú voľné. Okraje očných viečok sú pigmentované po celom svojom obvode vo farbe, ktorá je v súlade so sfarbením srsti.

Viac tu: http://www.dalmatian.sk/?page_id=51/
Oválne, subfrontálne uložené pod uhlom 10 – 15°. Pigmentácia očí je v súlade so sfarbením bodiek v srsti. Očné viečka sú priľahlé, nie sú voľné. Okraje očných viečok sú pigmentované po celom svojom obvode vo farbe, ktorá je v súlade so sfarbením srsti.

Viac tu: http://www.dalmatian.sk/?page_id=51/

Svetlohnedé oči

Svetlohnedé oči

Pečeňové oči

Pečeňové oči

Tmavohnedé oči

Tmavohnedé oči

Modré oči

Modré oči

Dvojfarebné oči

Dvojfarebné oči

Ňufák / stop

Podľa štandardu má nosná huba byť: veľká, so široko otvorenými nosnými otvormi, musí byť úplne pigmentovaná. Jej farba musí zodpovedať sfarbeniu bodiek v srsti.

Vylučujúce chyby nosnej huby: Nepigmentovaná nosná huba

Čierny stop

Čierny ňufák

Pečeňový stop

Pečeňový ňufák

Stop, ktorému chýba pigment

Ňufák, ktorému chýba pigment

Pehy

Pehy sú malé bodky (pehy) vyskytujúce sa medzi inak normálne veľkými bodkami. Vo väčšom množstve sú pehy nežiaduce a psa môžu na výstave znevýhodniť.

Dalmatín – pehy

Chrbtový pruh

Chrbtový pruh je zoskupenie väčšieho počtu bodiek na chrbtici.

Dalmatín – chrbtový pruh

Pokiaľ vás toto plemeno zaujalo a radi by ste si nejakého dalmatína kúpili, tu nájdete ponuku inzerátov. Alebo môžete osloviť naše chovateľské stanice, ktoré vám iste poradia aj s chovom. A tiež si nezabudnite prečítať o dalmatínovi v našom atlase psov.

prečítané: 4 281x

Budeme radi, keď tento článok ohodnotíte :-)

100%

Čo Vás zaujalo? Chýba Vám tu niečo?
Napíšte komentár...