logo
Páčia sa vám naše články?
Zadajte svoj e-mail a my vás budeme informovať o nových článkoch!

Ako rozdeľujeme psov podľa veku?

Ako rozdeľujeme psov podľa veku?

Psy nerozlišujeme iba na základe psích plemien, ktorých sú stovky alebo podľa celkovej výšky. Týchto jedincov možno do určitej miery deliť tiež na základe ich veku, rovnako, ako je to u ľudí. Aj medzi nami chodia jedinci detského veku, dospelí alebo starí. A nie je tomu inak u psov.

Poďme si teda predstaviť jednotlivé životné fázy psov, a čo je pre také obdobia úplne vlastné. Dôležité je však podotknúť, že vďaka nadmiere rôznych plemien a ich odlišnej dlhovekosti sa môžu jednotlivé časové obdobia líšiť, avšak iba v  počte niekoľkých mesiacov.

Malé šteňa

Prvú etapu psieho života by sme mohli označiť výstižným názvom "šteňacou".  Táto fáza začína narodením šteňaťa a pokračuje zhruba do šiesteho alebo siedmeho mesiaca, u niektorých väčších plemien až dvojnásobne dlhšie.

Šteňa prechádza od útleho veku niekoľkými dôležitými etapami, ktoré majú na jeho vývoj rozdielny vplyv.

 

  • Vegetatívne obdobie - Trvá približne v  dĺžke dvoch týždňov. Šteňa je slepé, hluché a väčšinu svojho času sa venuje spánku. Všetko sa mení po uplynutí tejto doby.
  • Vtláčacie obdobie - Jeho doba je približne do siedmeho týždňa života šteňaťa. V  tejto fáze dochádza k  rapídnemu a viditeľnému vývoju psa, ktorý sa zoznamuje so súrodencami, človekom, klasickou potravou a okolitým svetom.
  • Sociálne obdobie - Zhruba do dvanásteho týždňa prebieha socializácia, kedy sa u šteňaťa vyvíja správanie k  ostatným tvorom, či už psom, tak ľuďom. Začlenenie do svorky, respektíve rodiny, a pod.
  • Pubertálne obdobie - Divoké správanie šteňaťa možno prirovnať k  ľudskému jedincovi. U psa sa začínajú prejavovať prirodzené aktivity v  podobe hárania, náladovosti či prípadnej neposlušnosti.

 

Dospelý pes

Po dovŕšení uvedeného veku šteňaťa, čo je okolo ôsmeho až osemnásteho mesiaca u väčších plemien, možno označovať psa za dospelého.

Jeho rast sa zastaví, všetky fyzické a zmyslové orgány sú dostatočne vyvinuté, pes disponuje určitou kondíciou, prezentuje sa patričnou povahou a nastáva v podstate jeho vrcholová časť života, ktorá môže byť ľubovoľne dlhá.

Sú na svete plemená, ktoré sa dožívajú iba siedmich rokov života a plemená, ktoré majú život dvojnásobný. Obdobie dospelosti má teda pomerne veľký časový rozptyl a nemožno ho určiť presne daným vekom.

Všeobecne však platí, že pes sa nachádza v období dospelosti, ak sa teší dobrému zdraviu a fyzickej kondícii.

Starý pes

Psa možno považovať za starého na sklonku jeho života, respektíve už niekoľko mesiacov pred maximálnym priemerným vekom konkrétneho plemena. Všeobecne možno tvrdiť, že táto doba môže u väčšiny bežných plemien nastať okolo ôsmeho až desiateho roku života.

Staroba je rovnako, ako u ľudí, rozpoznateľná už pri prvom pohľade na psa. Veľakrát dochádza k šediveniu srsti či zhoršeniu jej kvality. V očiach psa je pozorovateľný určitý zákal a zhoršených zmyslových vnemov si možno všimnúť aj pri najrôznejších aktivitách či pohybe.

V starobe rapídnym spôsobom klesá fyzická kondícia a regenerácia tela. Môže sa prejavovať hluchota a prichádzajú tiež problémy s nadváhou. Okolo zubov sa častejšie a v oveľa väčšej miere utvára zubný kameň, z čoho plynie výraznejší zápach z úst.

Práve v tejto fáze života možno psa označovať za seniora. Nie je však podmienkou vyššie uvedené. Zdravotné problémy sa odvíjajú aj od spôsobu života, stravovania a ďalších faktorov.

Ako sa dopracovať k veku psa?

Starobu psa možno do určitej miery odvodzovať od jeho veku, respektíve vekovej kategórie človeka. Metóda prepočítavanie psích rokov na tie ľudské, je označovaná "15 - 105". Vďaka nej sa dá domôcť porovnateľného veku a veku s človekom.

Finálne výpočty sa odlišujú predovšetkým v závislosti od hmotnosti psa, kedy sa pracuje s váhovými kategóriami do 14kg, do 30kg, do 45kg a nad 45kg.

Pre stanovenie približného veku psa môžete použiť nižšie uvedenú tabuľku, z ktorej jednoznačne vyplýva prepočet psích rokov, na tie ľudské, kedy s pribúdajúcim vekom psa tento pomer klesá.

 

Psie roky 1 3 5 8 10 12 15 18
Pes do 14kg 18 28 38 53 63 73 88 103
Pes do 30kg 16 29 40 55 64 77 95 115
Pes do 45kg 15 30 45 66 81 96 117 -
Pes nad 45kg 14 32 48 76 94 100 - -


Zdroj tabuľky: Pes ve stáři, ISBN 978-80-7391-107-2

 

 

Ohodnoťte tento článok:
50%
prečítané: 7 353x